ESG-SÜRDÜRÜLEBİLİR  YATIRIMLAR, EKONOMİLERİ YAPISAL OLARAK DEĞİŞTİRECEK!
Bugünün iş dünyası karmaşıklıktan, yoğun bir rekabetten yorgun, yorgun ama, sürdürülebilirliğini, tüm iş boyutlarındaki risklerini minimize ederek yoluna devam etmek zorunda.
Yakın bir gelecekte, sürdürülebilir yatırımların, ekonomileri yapısal olarak değiştireceği aşikar.
Sürdürülebilirlik, kapsamı itibarı ile her 3 boyutta bulundukları  “ Çevresel, Sosyal ve Yönetişim
(Environmental, Social & Governance-ESG)” şirkete, topluma ve çevreye yarar sağlar.
Sürdürülebilir bir iş modeli, müşteri için değer yaratarak rekabet avantajı sağlar, şirketin ve toplumun sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunur.
Bugünün iş dünyasında işletmeler varlıklarını sürdürebilir kılmak için içinde yaşadıkları toplum ve çevreye yarar sağlamak zorundalar.
Dünya Ekonomik Formu ‘’AJANDA 2030’’ gözden geçirmekte ayda var.
Bu kapsamda, yatırım danışmanlarının ve müşterilerinin yanıtlanması gereken en önemli  sorular nelerdir?
Sürdürülebilir Yatırımla İlgili İlk Beş Soru
1. Müşterim için hangi tür sürdürülebilir yatırım doğru?
Sürdürülebilir yatırımı tanımlamak için kullanılan terimleri gözden geçirelim:
Sürdürülebilir yatırım: Tipik olarak her türlü sürdürülebilir, etki ve çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) entegrasyon yaklaşımlarını ifade eden bir şemsiye terim
Etki yatırımı: Ölçülebilir sosyal veya çevresel faydalar sağlayan bir tür yatırım yaklaşımı.
Sosyal açıdan sorumlu yatırım (SRI): Bir yatırımcının etik, dini veya kişisel değerleriyle uyumlu olan ve olumsuz çevresel veya sosyal sonuçları aktif olarak azaltan bir yatırım yaklaşımı
ESG(Environmental, Social and Governance) Entegrasyonu: Yatırım yaklaşımı aracılığıyla uzun vadeli risk ayarlı getirileri artırmak için önemli çevresel, sosyal ve yönetişim faktörlerini dikkate alır
İklim yatırımı: İklim riskine maruz kalmayı azaltmayı, düşük karbonlu yatırım fırsatlarını belirlemeyi veya portföyleri “net sıfır” iklim hedefleriyle uyumlu hale getirmeyi amaçlar
Sürdürülebilir ortamın temel terimlerini bilmek, danışmanların müşteri hedeflerini, hedeflerini ve inançlarını daha doğru bir şekilde ele almasını sağlar.
2. Müşterilerle ESG hakkında nasıl konuşabilirim?
Müşterileri neyin motive ettiğini sorarak konuşmanıza başlayın.
Tipik olarak, motivasyonlar üç temel hedeften birine girer:
ESG faktörleri riske göre ayarlanmış getirilerimi artırabilir mi?
Yatırımlarım ile toplum üzerinde olumlu bir etki yaratabilir miyim?
Yatırımlarım etik, politik veya dini inançlarımla tutarlı mı?
Müşteri öncelikleri finansal getirileri, etkileri, değerleri veya bunların bir kombinasyonunu içerebilir. Bunlar oluşturulduktan sonra, yatırımcılar, hedefleriyle daha güçlü bir şekilde uyumlu olan fon ve yatırım araçları evreninden seçim yapabilirler.
3. ESG verileri nedir ve neden önemlidir?
ESG odaklı stratejilerin merkezinde veriler vardır.Şirketlerin ESG analizi gelecek stratejisini belirlemede önem taşır.
4. Çevresel riskler neden daha önemli hale geliyor?
Yükselen küresel sıcaklıklar ve ekolojik bozulmalar insanlık için yakın riskler oluşturmaktadır.
Bununla birlikte, gelecekteki diğer riskler şunları içerebilir:
Hissedar değerinin aşınması, engellenen proje teklifleri, düzenlemelere uygunluk maliyetleri ve daha yüksek borçlanma maliyetleri.
Buna karşılık olarak, Paris Anlaşması ile uyumlu olarak net sıfır emisyon elde etmeye yönelik ulusal, kurumsal ve yatırımcı taahhütleri çoğaldı.Bu, yatırımların risk-getiri profilini nasıl etkiler?

5. Bir portföyde ESG’nin dikkate alınması düşük performansa yol açar mı?
Dikkatimizi ESG ile ilgili en acil sorulardan biri olan performansa çevirelim.
Güçlü ESG profillerine sahip şirketler, AAA veya AA MSCI ESG derecelendirmesine sahiptir, bu da en önemli ESG risklerini ve fırsatlarını yönetmede sektörlerine liderlik ettikleri anlamına gelir. Araştırmalar, daha iyi ESG derecelendirmelerine sahip şirketlerin geçmişte ortalama olarak daha güçlü performans, daha yüksek temettü ödemeleri ve daha güçlü kazanç istikrarı sergilediğini gösteriyor.
Ayrıca aşağıdaki nitelikleri de gösterdiler:Daha düşük sermaye maliyeti, Sistemik riske daha az maruz kalma, Daha düşük volatilite, Daha yüksek karlılık    Kayn:V.Capitalist