Perihan USTA

Yönetim Danışmanı & Eğitim Bilimci Araştırmacı Yazar,Baş Denetçi

Category: ZİHİN MÜHENDİSLİĞİ

5G VE ZİHİN KONTROLÜ

21. Yüzyılın ekonomisinin en karlı ürünü; İnsan Zihni
YENİ DÜNYA DÜZENİ, ZİHİN KONTROLÜ

5G teknolojisi ile Güney Korede yapılan (hologram) ejderha gösterisi izleyenlerde ciddi bir panik yarattı.
Güney Kore dünyanın ilk 5G ağını kullanıma açtığını duyurdu.
Ülkenin en büyük 3 telekomünikasyon şirketi olan SK Telecom, KT ve LG Uplus yerel saatle çarşamba günü 23.00’de ağın kullanmaya başlandığını açıkladı.
5G Teknolojisi ile akıl  alamayacak yenilikler bizleri bekliyor.
Yeniliklerin  başında ise sanal ve zenginleştirilmiş gerçeklik,bir şebeke ile birden fazla cihaza bağlanma “Nesnelerin İnterneti” geliyor.

İlerleyen zamanlarda 5G’nin daha akıllı ürün kullanımı ve ürküten senaryolarıyla karşılaşacağız.
ZİHİNLER BOMBARDIMAN ALTINDA ; Görüntü FAKE, etkileri gerçek , olacak!
Holografik olarak oluşturulan görüntüler gerçek bir varlıktan ayırt edilemeyecek.
5G teknolojisi ile daha akıllı bir DÜNYA olacak, ancak kontrollü zihinlere hapsedilmiş bir DÜNYA’da yaşayacağız..!
Dünya PANİK BUTONU bir tık ötede olacak.
5G ile HOLOGRAFİK ATMOSFER ekran gibi kullanılarak aksiyon, gerilim , bilim kurgu filmi hepsi bir arada bir gösterimde..!
İnsan DNA’sı,ışık,ses ve görüntü ile aktive edilip, zihinlerde istenen algı ,düşünce yaratılarak kontrole alınacak,düşünceler hapsedilecek..
DAVOS 2018’de ele alınan konu; Bizden sonraki jenerasyon bağımsız yaşayamayacak.
İnsanlığı küçük elit bir grup yönetecek.
Teknoloji öyle bir noktaya geldi ki sadece bilgisayarlar değil beyinler hackleniyor.İnsanlar,organizmalar hackleniyor.
Daha AKILLI bir dünyada yaşayacağımız aşikar, ancak bu dünyada asla bağımsız yaşanamayacağı gerçeği daha aşikar olacak…

ESKİ ZİHİN YAPISI YOK ARTIK

ESKİ  ZİHİN  YAPISI  YOK  ARTIK
Dijital internetin yerini duygulardan oluşan  ZİHİN  AĞI  alacak.
Dengeli ve ekonomik  zihin kullanımı ile “ YENİ ZİHİN-DİJİTAL ZİHİNLER”  devrede.9
Sınırsız bir potansiyele sahip “Dijital İnsan Zihni “ ile “Dijitalleşmeye Çalışan  İş Dünyası” için gerekli dört temel yetenek grubu;
1-Dijital Yetenekler,
2-Çevik Düşünebilmek,
3-Kişiler arası ilişki ve iletişim yetenekleri
4-Küresel Operasyon
Ve bu yeteneklerin gelişmesine olanak sağlayacak “ Yeni Zihin – ZİHİN ÜHENDİSLİĞİ “ devrede.
Gelecekte internet ağı yerini beyin ağına bırakacak, anılar ve duygular internette yer alacak.Dijital internetin yerini duygulardan oluşan  ZİHİN  AĞI  alacak.
İşte bu yüzden Dengeli ve ekonomik  zihin kullanımı ile “ Yeni Zihin – ZİHİN MÜHENDİSLİĞİ” önem kazanıyor.
Hızla Dijitalleşen iş dünyasında Endüstri 4.0 ile otonom fabrikalar kurulduğundan dolayı geleceğin iş gücü de ciddi bir tehdit altında.
“ Robotlar gelecekte şirketlerin CEO’su olabilecek” diyen  Alibaba Yönetim Kurulu Başkanı Jack Ma;30 yıl sonra, Time dergisinin kapağında  göreceğimiz” yılın en iyi CEO’su  muhtemelen bir robot olacak.Sizden daha iyi hatırlıyor, sizden daha hızlı sayabiliyor ve sizin  gibi rakiplerine sinirlenmiyor olacak”.
Evet gelecekte Yeni ve Akıllı Dünya” nın gündeminde yer alan ;
-Yapay  zekanın ilerleyişi ile birlikte insanlar daha uzun yaşayacak,
-Etrafta daha az iş olacak
-İş gücü sayısı azalacak ve bu noktada sosyo-ekonomik değişimler baş gösterecek.
İş gücü tehditini en aza indirmek için,
“ YENİ  DÜNYANIN  3 ODAĞI; YENİ  NORMAL,  YENİ  DENGE  VE  YENİ  ZİHİN” yapısıyla inovatif süreçler yaratalım.

2016 YILI ZİHİN MÜHENDİSLİĞİ KONFERANSLARI

BROŞÜR-ZİHİNGittikçe karmaşık hale gelen dünya düzeninde geleceğin iş gücü ciddi bir tehdit altında.
Çünkü eski zihin yapısı yok artık.
Yeni Dünyanın 3 odağı, “ Yeni Normal, Yeni Denge ve Yeni Zihin ” olarak ifade edilmekte.
Bu demektir ki, “Yeni dünya performansın”da yer alabilmek için “Yeni Zihin” yapısını kurmak zorundayız.
Zihin var oluşun belgesi olup, dünyayı bizler için anlamlı kılmaktadır.
O halde “İnsanın saklı evreni olan zihni” çok iyi tanımamız, işleyiş kurallarını bilmemiz gerekir.
Beyin bir organ, zihin ise bu organın içinde inşa edilen bir sistem.
Teknolojik tabirle “Beyin hardware, zihin ise software.
İnsanın düşünce üreten merkezi olan zihin bedene kumanda eder.
Diğer bir deyişle yaşamımıza kumanda eden, 24 saat hiç durmadan ve ölüme kadar durmak nedir bilmeden çalışan bir makine olan zihnin, açma kapama düğmesi de yoktur.
Hiç kimse şartlandırılmış, işlenmiş bir zihinle dünyaya gelmez ama dayatılmış ve yazılmış bir “Zihinsel programla” farkında olmadan yaşama devam eder.
Zihnin doğasına yerleşen ve geçerlilik tarihi olan bu yazılımın artık değişim zamanıdır.
Niteliksel bir iş gücü ve niteliksel bir yaşam için bu yazılımın update edilmesi gerekir.
Şu ana kadar şirketler maliyetleriyle, kaliteleriyle, organizasyon ve sermayeleriyle ilgili her tür değişimi, ayakta kalabilmek, karlılık ve rekabet adına gerçekleştirdiler.
Ancak halen istenilen performans seviyesine ulaşmış değiller.
Çünkü unuttukları veya atladıklar bir şey var; Gerçek değişim zihinde başlar.
Şirketler sorunlarını kaynakta çözebilmek adına “Bilinç Çağı” olarak adlandırılan bu çağ “Zihinsel Değişim”i şart koşar.
Şirketler bu değişimi, “üstün rekabet gücünü arttırabilmek, şirketlerine değer katmak, kurumsal performans ve karlılığı yükseltmek, niteliksel dönüşümü sağlayabilmek” adına gerçekleştirmek zorunda.
“Zihin Mühendisliği” bu değişimin yol haritasını ve teknikleri sizlerle paylaşarak, “21.yüzyılın başarılı şirketler” kategorisinde yer almanızı hedefleyen bir YAŞAM PROGRAMIDIR.

ÇALIŞAN BİYOLOJİSİ VE ZİHİN SİSTEMİ

21.Yüzyılda şirketler ‘’Karmaşık Yönetim’’ ile sorunlarını çözmeye çalışıyorlar.
Dünyada gittikçe artan ‘’Gelecek Belirsizliği’’ yüzünden şirketler , krizlerle baş edebilmek için bu yönteme merak sarıyor.
‘’Yapay Zeka, BSG –Business Systems, BI-Business Intelligence’’ işletme sorunlarını belli bir noktaya kadar çözebiliyor, ya sonra…?
“İşin Biyolojisini” yöneten “Çalışan Biyolojisi” devreye giriyor.
21.Yüzyıl şirketleri ayakta kalabilmek, rekabet gücünü ve karlılığı arttırabilmek adına şirketin patron veya CEO’su doğal olarak performans baskısını devamlı sürdürüyor.
Bu baskı kısa vadede işletmenin cirosunu, kârını pekâlâ arttırabilir.
Ancak uzun vadede baskıdan bunalan çalışan ‘’Mesleki Etik’ten’’ ödün vermek zorunda kalarak, gittikçe artan bir risk yüklenmeye başlar.
Zamanla riski yönetemez hale gelir.
Sonuçta biyolojisi tehdit altında kalan çalışanlar topluluğunun “Kurumsal Performans”a etkisi negatif yönde hızla artar.
Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan mahrum olma misali.
Şirketlerde ki ”Negatif Performans”ı çok iyi sorgulamak gerekir;
Çalışanlar ‘’Teknoloji ve Performans Tekniklerini’’en uygun tarzda kullanırken, şirkette aşırı risk iştahı neden arttı?
Patron veya CEO’nun AÇGÖZLÜ oluşu bu gidişe neden olabilir mi?
2001 yılında ABD’nin Dünya devi şirketi Enron sizce neden battı?
Şirketi ’un yaptığı ölümcül hatalarından biri de Enron’u yöneten CEO’nun açgözlülüğü idi.
Şirketlerin karlılığı için işin biyolojisi önemli ama 21.Yüzyıl İş dünyasında “Çalışan Biyolojisi” çok daha önemli. İnsan biyolojisinin kaynağı, bedene kumanda eden Zihin Sistemi, aşırı baskıda karmaşık hale gelir, beslenemez, zayıflar ve asli hedefini kaybeder.

Karmaşık zihinlerle şirket karlılığını sürdürülebilir kılmak mümkün değildir.
Oysa ki zihin sistemini ”Değerlerle Beslemek” , şirketlerde “Mesleki Etik Değerlere” sahip çıkmak, sürdürülebilir karlılığın en önemli yapıtaşlarından biridir. (Zihin Mühendisliği)

© 2021 Perihan USTA

Theme by Anders NorenUp ↑