Perihan USTA

Yönetim Danışmanı & Eğitim Bilimci Araştırmacı Yazar,Baş Denetçi

Tag: MCT Danışmanlık

“i-marketing” -“Now & Next”

18. Pazarlama Zirvesi “ i-marketing” ve 23.İnsan Kaynakları Zirvesi “Now & Next” ana teması ile pazarlama, insan kaynakları profesyonelleri ve uzmanlarını bir kez daha heyecanla buluşturdu.Konferans başkanı Peter Fisk’in (Pazarlama Gurusu, Profesör IE Business School) futuristik ve kapsamlı bilgileriyle,  zirve  her yıl ki eğiticiliğini yineledi.
Her iki zirvede dünyadaki dönüşümün dinamikleri tartışıldı.
Sonuçta, iş profesyonellerinin odağına, değişim için önce “Zihinsel Dönüşüm” yerleşti.
Şimdi “MIND TIME” zamanı.

Zirvede “Rezonans Etki Alanı” oluşturmaya çalışan konuşmacılar ile katılımcılar arasında yeni bilgilerle, mekan, konsept, etkileyici müzik ve toplu danslarla interaktif bir bütünlük oluşturulmaya çalışılması bir hayli dikkat çekiciydi.

Her iki zirveden önemli satır aralarını, iç görüleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım;
Büyük verinin şekillendirdiği yeni ekonomi dinamikleri,
iş dünyasını “YIKICI –DISRUPTIVE-DEĞİŞİMLERE” zorluyor.
Bir yanda Dijital Çağın olmazsa olmazı “YIKIM VE İNOVASYON”,
diğer yanda “Hyper Awarness Liderlere” ihtiyaç duyan bir dünya,
iş profesyonellerini beceri ve yeteneklerin arttırılması konusunda ciddi bir şeklide uyarıyor.
Büyük Veri, Yapay Zeka yükselen trend.
Rekabet “AI-Yapay Zeka” ile hız kazanıyor, avantaj aslında “BÜYÜK VERI” de gizli.
“MELT-RATE-Erime hızı” gittikçe artıyor.
Peki, Eriyen ne?
Şirketler mi, Birikimler mi, Kariyer mi, Emek Gücü mü, Değerler mi?
Belki de hepsi….?
İşte bu yüzden “YIKICI –DISRUPTIVE DEĞİŞİMLER” geliyor.
Değişim kaçınılmaz, süper hızlı ve çok kapsamlı, hatta karmaşık.

Sweetman Cragun Group CEO SHANE CRAGUN; “ Ya yıkıcı değişim yap, ya da bu yıkıcı değişimin kurbanı ol” diyerek ‘Yeniden Yaratmanın-Değişimin’ formülünü şöyle verdi;
REINVENTION FORMULA-DEĞİŞİM FORMÜLÜ;   (DxFxAxE)L>C

Kariyerini PROVAKATIF olmaya adamiş Tom Goodwin (Head of Innovation-ZENITH USA) Post Digital Cagda dünyada ki “KAOS YÖNETİMİ”nin, oncelikli gereklilik oluşturduğunu, provakatif bir sekilde anlatarak, “Belirli olan tek şey belirsizliktir. Bunu kabullenirsek geleceğe dair kaygılarımızı azaltabiliriz” dedi.
Kaygılarımız nasıl azalabilir?
Teknolojiler büyüleyici olsa da farkı yaratan, Zihin Yapısı.
Zihinde ki vızıltı, her zaman sahip olduğunuz negatif bir kalıntıdır, bırakın gitsin.Zihinsel dönüşümü sağlayacak, belirsizliği sen yok edeceksin, kaygıyı özgüvene sen dönüştüreceksin.
Belirsizliği kucakla, cesur ol, değişimin üzerine gidenler cesur liderlerdir.

NOW and NEXT; ŞİMDİ VE SONRASI’nın kısa formülü; Şimdi de ol, geleceği tasarla, AN’ın büyüsünde yaşa.
Eğer şimdiyi değiştirirseniz, işin geleceği de istediğiniz çerçevede değişecektir.

Davranış Stratejisti, İnovasyon Uzmanı Max Mckeown; “Şimdicilik Sanatı’nı anlattı. Başarı iyi uyumdan gelir.
İşbirliğinin gücü, yöneticinin gücünü belirler.
Yönetici nitelikli ve bütünleştiricilik gücüne sahip olmalı” diyerek güçlü liderliği vurguladı.
Ashridge Business School-Diyalog Profesörü Megan Reitz ise; “Organizasyon da ki tuzaklara dikkat çekti. İnsanların bize doğruyu söylemesine – Açık Davranamamasına” neden olan tuzaklar üzerine konuşarak, dışardan bakıldığında ne kadar korkutucu olabileceğimizi unutmamamız gerektiğini ifade etti.
“Sabırlı, istikrarlı olun” dedi, tıpkı Hz.Mevlana gibi; “Her şey vaktini bekler, Ne gül vaktinden önce açar, Ne güneş vaktinden erken doğar. Bekle, senin olan sana gelecektir.”
The Boston Consulting Group-Yves Morieux; Yeni çalışma biçimleri geliştirmeliyiz! “Teknolojiye yatırım okey, ama kurumlarda yeni çalışma şekilleri oluşturmalıyız. 60 yıl önceki çalışma şekliyle yeni teknoloji kullanıyoruz” diyerek, teknoloji ile uyumlu yeni iş modellerinin gerekliliğine değindi.
Ser in Motion’ın Kurucu ve Direktörü Felicia Perseguer: “Hayatta neye ihtiyacımız olduğuna değil, ne istediğimize odaklanıyoruz” diyerek içimizdeki gücün liderliğine dikkat çekti.
Complete Coherence -Dr Alan Watkins ; “Bazı insanlar yaptıkları işe odaklanıyor, bazı insanlar ilişkilerine odaklanıyor, bazıları ise kendilerine odaklanıyor. Bu üç boyutu birlikte geliştirmeliyiz” diyerek, gelecek için rekabet avantajının “4D Liderlik” olduğunu söyledi.
MCT CEO’su Tanyer Sönmezer ise liderliği çok kapsamlı ama, sade bir formülle şekillendirdi; “Şirketler zor süreçlerden geçiyor.Bu dönemlerde ‘Çevik ve Cesur Liderlere’ ihtiyaç var, böyle liderleri bulun,geliştirin diyerek, LİDER’i bu 4 HAVE özelliği ile tanımladı; “Mütevazı, Uyumlu, Vizyoner ve Konuya bağlanmış olmalı”.
HAVE; Humble, Adaptable, Visionary, Engaged

Bugün dünyanın sıkıntı çektiği önemli alanlardan biri de güçlü liderlik konusunda örnek teşkil edecek bir liderin olmayışıdır. ATATÜRK’ün liderlik vasfı tarihte yer almış, ancak geleceğe halen örnek teşkil etmektedir, bu bakış açısını bir kez daha vurgulayan Sn.Sönmezer, zihnimizdeki LİDER kodlamasını bir kez daha güncellememize yardımcı oldu.
ATATÜRK gibi, küçüğünü de büyüğünü de saygıyla, önem vererek dinleyen, anlayan, farkındalıklı ve değerlerle kodlanmış bir zihin yapısına sahip liderlere acil ihtiyaç var.

Muhteşem fikir ve öngörüleri içeren bu organizasyonları gerçekleştiren, Management Centre Türkiye (MCT)  Sn.Alper Utku (Yönetim Kurulu Başkanı), Sn. Didem Gürcüoğlu Tekay (Gn. Müdür) , Tanyer Sönmezer (CEO) sizin vizyonerliğinizle MCT dünyaya açılan kapı oldu, liderliğinizle akla, kalbe hitap ettiniz, nice 25 yıllara, tebrikler.

Bu da benden;
“Zihinde huzuru, kalpte sevgiyi ve ilişkilerde mutluluğu bulundurun, bulunduğunuz ortama ve An’a göre zihninizi eğitin, oto sistemde olmayın, MIND TIME yapın”.(Zihin Mühendisliği)           

“KAPİTALİZM BUGÜN TEK AYAK ÜZERİNDE DURUYOR’’

“Kapitalizm bugün tek ayak üzerinde duruyor” diyen Muhammed  Yunus’un sözleri 17.İnsan Kaynakları Zirvesinin gündemine yerleşti.
O halde diğer ayağı da siz  oluşturmalısınız.
MCT Danışmanlık’ın geleneksel olarak düzenlediği 17.İnsan Kaynakları Zirvesi, 15-16 Şubat 2012 tarihlerinde Lütfü Kırdar Kongre Merkezinde gerçekleşti.
“Dönüşüm Zamanı! Yenilenmeye ve Büyümeye Hazır Mısınız?” Teması ile gerçekleşen zirve, tüm dünyadan yönetim ve insan kaynakları otoritelerini bir araya getirerek  dünyada yaşanan büyük değişimi yakın mercek altına aldı.

Zirvenin  açılışını,MCT Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Alper Utku ve MCT Danışmanlık Yöneticisi Didem Gürcüoğlu birlikte yaptı.
‘’Yönetim,Semboller, Kâr ve Ürün, Müşteri Odaklılık, İnovasyon, Sürekli  Büyüme, Liderlik ve Koçluk’’  kavramlarının  ele alındığı zirvede  Christopher Meyer,Türkiye’nin takip eden değil takip edilen ülke olmasının  önemine değindi.

Küresel  Ekonomi  Uzmanı Christopher Meyer’in “Küresel Ekonominin Geleceği” başlıklı konuşmasında,ABD ülkeleri gibi  gelişmiş ekonomilerin Batı tarzı kapitalizm düzeninin değiştiğini ifade etti.
Standing on The Sun kitabından alıntıları paylaşan Meyer sözlerine şöyle devam etti;
2000 yılında dünya ekonomisinin %75’ini etkileyen gelişmiş ekonomiler, 2050’ye gelindiğinde dünya ekonomisinin yalnızca %32’sini etkileyebilecek.
Bu süreçte aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 11 gelişen ülkenin dalga dalga büyüyeceğini söyleyen Meyer,
batı tarzı kapitalizmin kendisine yeni modeller aradığını belirtti.

İlk  Mikro  Krediyi kendi cebinden veren Muhammed Yunus, Mikro Kredi projeleriyle  tüm dünyada başta kadınlar olmak üzere birçok insanın yoksullukla mücadeleden galip çıktığını ve bu çalışmaların kendisine 2006 yılı Nobel Barış Ödülü’nü kazandırdığını ifade ederek  sözlerine şöyle devam etti;
‘’Yoksulluğun suçu yoksul insanlar değil, bizleriz.
Yoksullukla  mücadelede ve kalkınmada tamamen farklı girişimlere ihtiyaç var.
Yoksulluğun arkasındaki sorunun kaynak dağıtımından ziyade toplumların yoksul insanlara yeterli hareket alanı bırakmamasıdır.Neden yoksulluk, sorusunun yanıtını yoksullarda aramayın, kendinizde arayın.
Kapitalist sistemler tüm insanları para kazanmaya odaklı yaratıklar olarak görüyor ve  daha fazla para kazanan insanı daha mutlu bir sınıfa yerleştiriyor.’’

“Biz tek boyutlu insanlar değiliz” diyen Yunus, dünyanın tamamen para merkezli, hatta para ile zehirlenmiş olduğunun altını çizdi. “Borç , finans, gıda ve çevre krizleri birbirinden ayrı değil, aslında hepsi aynı krizin yansımaları” ifadesini kullanan Nobel Ödüllü akademisyen, dünyada iki çeşit iş olduğunu, bunlardan birincisinin para kazanılan ikincisinin ise başkalarının sorunlarını çözmeye odaklı iş olduğunu kaydetti.

Başkalarının sorunlarını çözmeye odaklı şirketlerin sayısının bir hayli fazla olduğunu söyleyen Muhammed Yunus, vakıfların sürdürülebilir olmadığını fakat “Sosyal  Girişimcilik” temelli şirketlerin başkalarının sorunlarını çözmeyi sürekli hale getirebildiklerini ifade etti.
“Kapitalizm bugün tek ayak üzerinde duruyor” diyen Yunus, “Diğer ayağı siz oluşturmalısınız, imkânlı olan ile imkânsız arasındaki aralık gitgide kapanıyor, sosyal girişimciliğe inanın” diyerek sözlerini noktaladı.

 

© 2024 Perihan USTA

Theme by Anders NorenUp ↑