Dünya çok hızlı ve karmaşık.
İşsizlik gün geçtikçe artıyor, …? “YIKICI –DISRUPTIVE” DEĞİŞİMLER geliyor.

Neden işsizlik gün geçtikçe artıyor? Neden üretken yatırımlar arzu edilen ölçüde artmıyor ? Neden üniversiteler nitelikli öğrenci yetiştiremiyor? Neden, gençlik umutsuzluk içinde, geleceğe ait hedefini oluşturamıyor, tükenmişlik içinde?Neden çalışanlarımız, yatırımcılarımız dahi mutsuzluk ve güvensizlik sorunu yaşıyor? Güçlü bir ekonomiye neden sahip olamıyoruz?

“MELT-RATE-Erime hızı” gittikçe  artıyor….Eriyen ne? Birikimler mi,kariyerler mi,şirketler mi,emek güçleri mi,değerler mi?Hepsi ayrı bir derin konu, ancak bu yazıda sadece eğitim ve yönetim stratejilerini kısaca örneklemeye çalışacağım.
Ülkenin eğitim gerçeğini yakın merceğe aldığımızda, maalesef üniversitelerimizin çoğunun nitelikli eğitime yönelmediğine tanık oluyoruz.Herkesin zihni karmaşık ,belleklere yerleştirilen harcıalem, bulanık bir fotoğraf ile. Üniversitelerimiz, hocalarımız lütfen yetenek ve beceri geliştirin,yetenek üretin, ETİKET DEĞİL…Çünkü ülkemizin ve dünyanın “Hyper Awarness” Liderlere acil ihtiyacı var.

Sizce, İsrail neden güçlü bir ülke?Basit bir şekilde, sadece eğitim sistemlerine bir göz atalım;İsrail’de her 5 çocuktan dördü daha lise çağında Teknik Eğitimde.Teknik Eğitim dersleri seçmeli.Üstelik seçmeli dersler bir mühendis kabiliyetinde, işten anlayan uzman, usta ,montör yetiştirecek nitelikte.Seçmeli dersler;Motor, Mekanik,Bilgisayar,Havacılık,Uzay,Gemicilik,Tasarım,İnşaat,Tarım,vs…gibi ” ENDÜSTRİ4.0,AKILLI TOPLUM5.0″ oluşturacak bilimsellikte.

İsrail, yarısı çöl, tarım ülkesi değil ama tarım ülkelerine (ülkemiz gibi) tohum ihraç ediyor.Hem de dünyanın en iyi ürünlerini yetiştiriyor, içlerinde tohum olmayacak şekilde ki, her seferinde ürünü sadece onların ülkesinden alın diye.
Bu faaliyetlerin hepsi ülke stratejisi,ekonomi ve eğitim politikaları ile alakalı olup, bir yetenek ve beceri işi .

Ekonomik olarak ilerlemek, büyümek,”Güçlü Ülke” olmak böyle bir şey, Muasır Medeniyetler seviyesine böyle ulaşılıyor.

29 Ekim 1933 tarihinde Onuncu Yıl Nutku”nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadeleri, günümüz ekonomi ve eğitim politika ve stratejilerini dahi belirleyecek tarzda;“Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medenî memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız.Millî kültürümüzü, “muasır medeniyet” seviyesinin üstüne çıkaracağız”.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 17 Şubat 1923 İzmir İktisat Kongresinde yapmış olduğu konuşmada
; “Efendiler! Tarihimizi dolduran zaferler ve başarısızlıkların tümü, ekonomik durumumuzla yakinen ilgilidir.
Yeni Türkiye’mizi, layık olduğu “Uygarlık Seviyesi”ne eriştirmek için, her ne olursa olsun ekonomimizi birinci planda tutarak, en çok bu konuya önem vermek zorundayız”.
Geleceğe güvenle bakan nesiller yetiştirerek… Dünyanın en güçlü 10 ekonomisi arasına bu stratejiler ile girebiliriz.